Blog

Aj keď sa tento krok javí zamestnávateľovi ako jediné možné riešenie vzniknutej situácie, je dôležité si uvedomiť, že skončenie pracovného pomeru musí byť zákonné. Zamestnanci sa obracajú na inšpektoráty práce s otázkami, či môže s nimi zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodu znižovania stavov súvisiacich s preventívnymi opatreniami...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách". Určený je pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie,...

Životné minimum plnoletej fyzickej osoby 214,83 €.Základná (nepostihnuteľná) suma na povinného 214,83 €.Základná (nepostihnuteľná) suma na vyživovanú osobu 53,70 €.Základná suma na povinného - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 90,22 €.Základná suma na vyživ. osobu - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 37,59 €.Dôchodca - Základná suma...