Blog

Vedeli ste, že priemerná rodina odhodí 10 až 25 percent svojho jedla? To je štvrtina vašich peňazí na potraviny, ktoré odhodíte do koša! Veľa ľudí sa snaží ušetriť peniaze tým, že sa boja nakúpiť jedlo. Ale koľko potravín zahodíte, môže byť ešte dôležitejšie. Snažte sa kupovať len potraviny, o ktorých viete, že budete jesť a dávajte pozor na...

Príspevok na rekreáciu od 1.1.2019
Do Zákonníka práce sa zavádza nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov.V súlade s § 152a ods. 1 Zákonníka práce: "Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na...

143/2019 Z. z.143 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 15. mája 2019 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje: