Blog

Byt, ktorý slúži na podnikanie aj na súkromné účely môžete prenajať spoločnosti s ručením obmedzeným a to do tej miery, ktorá sa reálne bude využívať na podnikanie. Čiže pri stanovení podlahovej plochy bytu, ktorá bude určená na prenájom, treba brať do úvahy priestor, v ktorom sa bude reálne vykonávať podnikateľská činnosť, čiže napr. pracovňa,...