Blog

Metodické usmernenie sa vydáva na zabezpečenie jednotného postupu účtovania obstarania ochranných a dezinfekčných pomôcok pre zamestnancov a niektorých špecifických účtovných prípadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ako sa zvýšia príplatky?
Zmeny nastanú aj pri určovaní príplatkov. Tie už nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo ministerstvo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021 (t.j. suma 3,58 eura). To napr....

O niekoľko týždňov sa skončí prechodné obdobie po Brexite a v polovici budúceho roka začne v celej Európskej únii platiť povinné preclievanie všetkých zásielok z tretích krajín (eCommerce). Na zmeny sa pripravujeme aj my na finančnej správe. Keďže výrazne vzrastie počet preclievaných zásielok, pracujeme na zvýšení kapacít či zjednodušení...