content_copy

Blog

Ako sa zvýšia príplatky?
Zmeny nastanú aj pri určovaní príplatkov. Tie už nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo ministerstvo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021 (t.j. suma 3,58 eura). To napr....

O niekoľko týždňov sa skončí prechodné obdobie po Brexite a v polovici budúceho roka začne v celej Európskej únii platiť povinné preclievanie všetkých zásielok z tretích krajín (eCommerce). Na zmeny sa pripravujeme aj my na finančnej správe. Keďže výrazne vzrastie počet preclievaných zásielok, pracujeme na zvýšení kapacít či zjednodušení...

Pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 si vyžiadala a neustále vyžaduje prijímanie protipandemických opatrení, ktoré majú pomôcť zastaviť šírenie koronavírusu v našej krajine. Osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne testovaným človekom na COVID-19, tak musia zostať v povinnej izolácii, rodičia žiakov,...

Aj keď sa tento krok javí zamestnávateľovi ako jediné možné riešenie vzniknutej situácie, je dôležité si uvedomiť, že skončenie pracovného pomeru musí byť zákonné. Zamestnanci sa obracajú na inšpektoráty práce s otázkami, či môže s nimi zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodu znižovania stavov súvisiacich s preventívnymi opatreniami...