Blog

Od 1.1.2018 sa novým spôsobom upravujú povinnosti daňovníkov poskytujúcich v Slovenskej republike služby prepravy a ubytovania a prepravy. Tí daňovníci, ktorí využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb zahraničné digitálne platformy, sú povinní zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy,...

Od 1.12.2019 sa v niektorých prípadoch upravuje povinnosť a spôsob preukazovania nároku na daňový bonus na dieťa. Zmeny priniesol zákon
č. 221/2019 Z.z., ktorý v Čl. XV novelizoval zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.
Od 1.12.2019 sa pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktoré sa sústavne pripravuje na...

Vedeli ste, že priemerná rodina odhodí 10 až 25 percent svojho jedla? To je štvrtina vašich peňazí na potraviny, ktoré odhodíte do koša! Veľa ľudí sa snaží ušetriť peniaze tým, že sa boja nakúpiť jedlo. Ale koľko potravín zahodíte, môže byť ešte dôležitejšie. Snažte sa kupovať len potraviny, o ktorých viete, že budete jesť a dávajte pozor na...