content_copy

Elektronické cigarety - eshop

Pre vstup na stránku musíte byť starší ako 18 rokov

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu a tabaku. V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia. Vami zadané údaje o dátume narodenia sa na stránkach neukladajú ani sa iným spôsobom nespracovávajú. 

Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou. 

Kategórie