Konečný užívateľ výhod

NOVÁ POVINNOSŤ PRE KAŽDÚ SRO

Každá eseročka musí nahlásiť obchodnému registru do konca roka 2019 údaje o tzv. konečnom užívateľovi výhod. S Danemipel.sk to zvládnete jednoducho, rýchlo a lacno za  25€.

Nezabudnite, že za nesplnenie tejto povinnosti možno uložiť najmä konateľom pokutu do výšky 3.310 eur. 

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá :

  • má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25%
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
  • má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25%

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti (konateľ, členovia predstavenstva, prokurista).

Ako vidíte, určenie konečného užívateľa výhod bude väčšinou veľmi jednoduché. Pri s.r.o., ktorá má jedného konateľa a spoločníka, je ním práve táto osoba. Ak má s.r.o. troch rovnocenných spoločníkov, všetci traja sú konečnými užívateľmi výhod.

Zodpovednosť za správne určenie konečného užívateľa výhod leží na právnickej osobe, ktorá ho do obchodného registra zapisuje. Odporúčame vám preto pri komplikovanejších vlastníckych štruktúrach spoločností alebo iných organizácií postupovať pozorne, aby ste identifikovali všetkých konečných užívateľov výhod.

O úspešnom dokončení zmeny alebo zápisu konečného užívateľa výhod vás budeme informovať emailom.

Čo s ochranou týchto údajov? Údaje o konečnom užívateľovi výhod budú zapísané iba do neverejnej časti obchodného registra. Bude teda o nich vedieť len obchodný register a nebudú sa nikde zverejňovať podobne, ako sa to robí napríklad s rodným číslom konateľov. 

Na základe objednávky vytvoríme splnomocnenie. Podpíšete splnomocnenie a  odošlete  nám ho na danemipel@gmail.com oskenované.  Do 24 hodín po doručení splnomocnenia a po zaplatení faktúry podáme návrh na zápis vášho konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Zápis bude vykonaný v ORSR do 5-tich pracovných dní.


Objednávka zápisu do Obchodného registra - Konečný užívateľ výhod.