Ľudia majú tendenciu zmyslieť si na účtovníka, s ktorým komunikujú, iba počas daňovej sezóny.

Komunikácia počas celého roka pomôže plánovať budúcnosť a zabrániť daňovým prekvapeniam.

Mzdové správy
Odporúčania vnútornej kontroly
Ceny a obsah nákladov
Prognóza peňažných tokov
Finančné správy a analýza
Rozpočtová pomoc

Vaše podnikanie je vašou vášňou. Ste inovatívny, motivovaný a oddaný vodca, ale každodenné starosti so správou vášho účtovníctva a financií vás brzdia. Pokiaľ ide o vaše peniaze, potrebujete partnera, ktorý dokáže premeniť údaje na informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli robiť strategické rozhodnutia, ktoré vedú k udržateľnosti, rastu a nakoniec k úspechu.

Základné účtovné knihy sú obmedzujúce a neposkytujú žiadny strategický prehľad. Tradičné účtovnícke firmy sú zastarané a drahé. Nie ste pripravení na interného účtovníka, CPA alebo finančného riaditeľa na plný úväzok.

Nechajte Dane Mipel byť vašim dôveryhodným účtovníkom a obchodným poradcom, ktorý vám pomôže dosiahnuť váš potenciál.  

Daňové priznania k dani z príjmu právnických osôb sú zložité a majú veľa pohyblivých častí, takže dbáme o to, aby bolo zahrnuté každé jedno euro, ktoré miniete. Viac ako len príprave vašich firemných kníh na výpočet dani, venujeme čas tomu, aby sme vás ako majiteľa firmy upozornili na najlepší spôsob prevádzkovania vášho podnikania s cieľom zabezpečiť optimálne výsledky na konci roka. Spoločne pracujeme na vytvorení systému, ktorý pracuje pre vás, a zároveň vás prevedieme krokmi, keď bude vaše podnikanie rásť a vaše potreby sa môžu meniť. 

Účtovné poradenstvo - hodina objednajte u nás v eshope

22,50€

Položky v denníku ***AKCIA***, účtovanie banky zdarma

+ minimálny paušál 19,99€

0,60€

Jednorazové spracovanie účtovníctva 

Položka za 1 kus v denníku + minimálna taxa 9,99€

0,60€

Uzávierka PO a daňové priznanie vrátanie výkazov a príloh + inventarizácia***AKCIA***

30€ 

Prevodný príkaz k splatným faktúram

1 krát týždenne

10,00€

DPFO 

Vrátane prehľadov a inventarizácie

30,00€

Mzdy prihlásenie/odhlásenie firmy 

Za 1 úkon

5,00€

Mzdy 1-3 zamestnanci

Za jedného

6,00€

Mzdy od 4 zamestnancov     

Za jedného

5,00€

Vyúčtovanie závislá činnosť   

5,00€

Vyúčtovanie zrážková daň     

5,00€

 Ročné vyúčtovanie zamestnanca     

5,00€

 Priznanie DPH     

5,00€

Súhrnný výkaz DPH

5,00€

Registrácia spoločnosti na DPH

zdarma

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH

Napríklad z prijatej služby BOLT, a pod.

5,00€

Daň z MV 1-4 auta

1 auto

5,00€

Daň z MV 5 a viac

1 auto

4,50€

Zastupovanie na úradoch

Hodina

22,50€

Podklady pre banky      

Hodina

22,50€

Štatistické výkazy mesačné

20,00€

Štatistické výkazy kvartálne

25,00€

Štatistické výkazy ročné

30,00€

Zasielanie výkazu pre OR, ZL, RZ     

7,50€

Výročná správa

100,00€

Pracovná zmluva, zmluva o výkone konateľa

Vyplnená, vytlačená, poslaná na adresu alebo mailom

10,00€

Záznam o absolvovaní vstupnej inštruktáže na pracovisku

Tlačivo

3,00€

BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti - práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami

Kniha

5,00€

Prenájom účtovníka u Vás vo firme - iba Bratislava

1 hodina

10,00€

Registrácia Virtuálnej registračnej pokladne 

Na Finančnej správe

5,00€

Evidencia a tlač pokladničných dokladov cez VRP cena za 1ks

0,20€

Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky 

25,00€

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám

25,00€

Smernica o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke 

25,00€

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam 

25,00€

Dane Mipel, Jana Zachová

Prievozská 1, 821 09 Bratislava

zastávka Novohradská: trolejbusy 201,208,212,202, autobusy 70, 68,96,50.

oproti čerpacej stanici Slovnaft, oproti zbúranému APOLLO BUSINESS CENTRU

+421 948 745 454

danemipel@danemipel.sk