35 centov za 1 účtovný doklad

Vy ešte nepoužívate idoklad?

Automatické párovanie faktúr, automatické poďakovania za úhrady, automatické upomienky pri Bankovom účte v ČSOB, FIO, TATRA BANKA, VÚB BANKA. Evidencia a archivácia všetkých dokladov v mobile.

Jednoduché účtovníctvo

 0,35 € / 1 položka

Cena za 1 účtovný doklad 0,35€ 

Príklad výpočtu:

100 dokladov mesačne 35€

200 dokladov mesačne 70€

300 dokladov mesačne 105€

400 dokladov mesačne  140€

500 dokladov mesačne 175€

1000 dokladov mesačne 350€

Podvojné účtovníctvo

 0,35 € / 1 položka

Cena za 1 účtovný  doklad 0,35€.

Príklad výpočtu:

100 dokladov mesačne 35€

200 dokladov mesačne 70€

300 dokladov mesačne 105€

400 dokladov mesačne 140€

500 dokladov mesačne 175€

1000 dokladov mesačne 350€

2000 dokladov mesačne 700€

3000 dokladov mesačne 1.050€

5000 dokladov mesačne 1.750€

Daňové priznanie fyzickej osoby typ A

už od 15 €

Daňové priznanie fyzickej osoby typ B

už od 15 €

Daňové priznanie právnickej osoby

už od 35 €

Koncoročné práce: účtovná závierka, daňové priznanie PO, inventarizácia, uzatvorenie účtovníctva, tlačové zostavy, ostatné....

Mzdy a personalistika

15 € / osoba / mesiac 

pri viac zamestnancoch výrazná zľava, v cene odhlasovanie, prihlasovanie, výpočet mzdy, zasielanie prevodného príkazu na úhradu.

Ďalšie služby

Vrátenie DPH z iných štátov EÚ 


1,50€/1 ks doklad

Registrácia k DPH z prijatej služby (napr. Uber, Bolt)

Mesačné priznanie DPH

5€

Podanie priznania k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz


10€/ks

Prihlásenie zamestnancov, firmy
 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, DAŇOVÝ ÚRAD

V cene 10 €:

 • príprava potrebných tlačív a poradenstvo počas celého registračného / prihlasovacieho procesu.

10€

Dane Mipel

Prievozská 1, 821 09 Bratislava

zastávka Novohradská, 

oproti čerpacej stanici Slovnaft

+421 948 745 454

danemipel@gmail.com

Sme odhodlaní zoznámiť sa s vami, vašimi cieľmi a daňovou históriou na osobnej úrovni a vyvinúť riešenia, ktoré vyhovujú vašim špecifickým potrebám. Celoročným prístupom sa pozeráme na celkový obraz, takže máte informácie a zdroje, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli robiť najlepšie rozhodnutia pre svoje finančné ciele. 

Online účtovníctvo - celá Slovenská republika. Môžete nám doklady posielať cez internet, poštovým kuriérom z hociktorého mesta, alebo štátu.

Príprava vlastného daňového priznania k dani z príjmu vám môže priniesť viac otázok ako odpovedí. Naši odborníci vám pomôžu pri identifikácii nových príležitostí na úsporu daní a zaistia, aby sa vaše dane vypočítali správne.

Používame programy POHODA, OMEGA, MRP, ALFA, OLYMP, SPIN, či rôzne iné cloudové účtovné programy.

Grafické znázornenie Vášho hospodárenia. Možnosť fakturácie s Vaším logom Vašim odberateľom.

Zaúčtované doklady podľa dohody zasielame naspäť na Vašu adresu, aj v ten istý deň po zaúčtovaní. Na všetkých dokladoch budú pripevnené"tzv" košieľky s informáciou o zaúčtovaní účtovného prípadu, poradového čísla v účtovnom denníku, o zaúčtovanej sume, účtoch na ktorých bol prípad zaúčtovaný, dátume zaúčtovania a podobne. K tomu vytlačené saldokontá, knihy faktúr, pokladničná kniha, zoznam interných dokladov, zoznam zaúčtovania bankového výpisu.

          Prečo čakať? Krátka konverzácia by mohla vyriešiť vaše problémy s účtovníctvom.

Naši špecialisti sú milí a nestrácajú čas! Vypočujeme si vaše potreby a výzvy, odpovieme na vaše otázky a potom prediskutujeme vaše možnosti tvorby cien.

Ako postúpiť celkové vedenie 

účtovníctva novému účtovníkovi? 

My to vybavíme za Vás.

Vedenie účtovníctva je pomerne zložité a zaberá dosť času, a preto ho podnikatelia často zveria do rúk účtovným firmám. Pre jeho postúpenie je potrebné dodať:

 • hlavnú účtovnú knihu,
 • účtovné závierky,
 • účtovné denníky,
 • vnútorné účtovné smernice a účtový rozvrh,
 • inventarizácie súvahových a podsúvahových účtov,
 • inventúrny zoznam majetku, drobný majetok, zásoby, tovar, materiál a hotovosť v pokladni,
 • zostatky na účtoch za uplynulé účtovné obdobia,
 • knihu záväzkov a pohľadávok,
 • obraty výsledkových účtov a účtovné doklady rozpracovaného účtovného obdobia (pri prevzatí uprostred zdaňovacieho obdobia),
 • a tiež daňové priznania z minulých rokov.

Ako by malo prebehnúť predanie dokumentov? Urobíme Vám protokol.

Predanie dokumentov k vedeniu ktorejkoľvek účtovnej agendy by malo byť zdokumentované pomocou predávajúcej listiny, kde bude zoznam všetkých predaných podkladov. Pred podpisom si listinu skontrolujte, aby ste zabránili vzniku neskorších nedorozumení. Dobre vypracovaný dokument vás ochráni pred rizikom, že ste nejaké materiály nedodali.

Nekvalitný účtovník bude pri predávaní účtovníctva robiť problémy. Neodovzdá späť doklady, nebudú k dispozícii zálohy dát, nebude spolupracovať s novým účtovníkom. Nekvalitný účtovník nie je poistený a náhradu za škody, ktoré priamo spôsobí, z neho nevymôžete. Nekvalitný účtovník nepripustí, že niekde urobil chybu a je dosť možné, že neprehltne váš odchod, a bude vám ho chcieť "osladiť".

Je dobré prebrať, či nový účtovník je poistený a ako bude vyzerať zmluva o poskytnutí služby, ktorú s vami bude uzatvárať. Kvalitný účtovník nemá problém jasne a záväzne definovať, akým spôsobom bude prebiehať  súčinnosť pri predávaní účtovníctva v prípade ukončenia spolupráce.

Nekvalitný účtovník sa opýta iba na počet dokladov a počet daňových priznaní. Ujasní si cenníkové položky a viac ho nič nezaujíma. Pravdepodobne bude patriť k lacným. Dobrý účtovník sa opýta na podrobnosti a vaše doterajšie skúsenosti, požiadavky, navrhuje vám proaktívne možnosti, ako účtovníctvo viesť. A je drahší. Skvelý účtovník ponúkne i ďalšie služby. Sledovanie termínov platieb, upomienky neplatičov. Akýsi presah do činností, ktoré vo veľkých firmách vykonávajú podnikoví ekonómovia. Cena za spracovanie účtovníctva bude pravdepodobne štandardná, ale priplatíte si za doplnkové služby.