NAŠE SLUŽBY

Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdy dostupné online 24 hodín denne!  

Všetky účtovné údaje a prehľady o stave vašej firmy sú aktualizované v reálnom čase a môžete si ich prezrieť z akéhokoľvek miesta na svete, čo zrýchli a skvalitní rozhodovací proces.

Podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo, paušálne výdavky.

Daňové priznanie DPH aj kontrolný výkaz za Vás vytvoríme automaticky a správne. Šikovné kontroly účtovníctva a skladu nás vopred upozornia na možné chyby.

Na vedenie podvojného účtovníctva nepotrebujeme náročný a zložitý systém. 

Daňové priznania

Spoľahnite sa na vždy aktuálne tlačivá a načas zapracovanú legislatívu pre daňové priznania.

Automatické naplnenie údajov

Do daňových priznaní Vám načítame údaje priamo z účtovníctva alebo číselníka áut. Upozorňujúce kontroly na nesprávne alebo chýbajúce údaje nám dopomôžu k správnym výsledkom.

Zaúčtovanie dane

Jedným tlačidlom z daňového priznania si zaúčtujeme daň alebo daňovú licenciu priamo do účtovníctva.

Elektronické odoslanie priznaní

Daňové priznania otvoríme v aplikácii eDANE. Podávame priznania cez portál Finančnej správy. 

Poznámky pre všetky typy účtovných jednotiek

V účtovníctve vyplníme poznámky pre všetky veľkostné skupiny - mikro, malú, veľkú účtovnú jednotku ako aj pre neziskové organizácie. Môžeme si ich vytlačiť celé alebo len vyplnené časti, uložiť do pdf formátu a priložiť ako prílohu na stránke FR SR.  

Personalistika a výpočet miezd, daňové priznania fyzických osôb.

Hravo zvládneme výpočet miezd Vašich zamestnancov, ako aj spracovanie odmien pre všetky typy pracovných pomerov (dohodárov, štatutárov a spoločníkov). O každom zamestnancovi môžeme viesť podrobnú a prehľadnú evidenciu.

Oceníte vyše 200 výstupných zostáv a výkazov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na Daňový úrad. 

V našom programe máme desiatky praktických funkcií, ktoré uľahčujú každodennú prácu: mzdová a dovolenková kalkulačka, rozúčtovanie miezd na strediská a zákazky, pripomienkovač, hromadné úpravy údajov, prepojenie na dochádzkový systém alebo exporty do účtovníctva.

Vypočítame Vám mzdy podľa zákonníka práce aj podľa zákona o verejnom záujme (napríklad pre školy a obecné úrady). 


Všetko, čo spravíme, je korektné, nehrozí vám žiadna pokuta.
Naše služby sú kvalitné a odborné, vyvarujete sa tak budúcim nákladom, ktoré vznikajú pri neodbornom vedení účtovníctva.PLATBA ONLINE

CENNÍK 01.06.2019

Výpočet sumy za naše služby sa odvíja výhradne od počtu dokladov. Či už fyzických alebo tých na bankovom výpise. 

Základom určenia sumy je jednoducho počet faktúr, bločkov či riadkov na bankovom výpise a počet zamestnancov. 


Cenník za položku

Aj online účtovníctvo. Mesačné uzávierky a reporty vždy k 10-mu v mesiaci.

Bezkonkurenčná cena za účtovníctvo.

Vypracovanie daňových priznaní, inventarizácia a iné závierkové práce sú už v cene. Skenovanie a uloženie všetkých dokladov na cloude.


0,50€/1 položka

Výpočet mzdy za jedného pracovníka

výpočet, odvody, zostavy

10€/mesačne

Paušálne výdavky fyzická osoba, daňové priznanie


• účtovná závierka a daňové priznanie v cene 

5€/rok

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO: 

všetky doklady pri zaúčtovaní aj oskenované a elektronicky archivované:

Fakturácia 

Faktúry, Objednávky, Dodacie listy, Cenové ponuky

DPH
Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz, Súhrnný výkaz

Podvojné účtovníctvo
Účtovníctvo, Pohľadávky, Záväzky, Saldokonto, Účtovná závierka.

Priamo v účtovnom doklade pridáme prílohu - originál dokumentu. Nestrácate drahocenný čas hľadaním v šanónoch, doklad máte zálohovaný v elektronickej podobe priamo v účtovníctve.

Daňové priznania
DPPO, DPFO typ B, DPMV, Poznámky k účtovnej závierke

Tuzemské a valutové pokladnice
Evidencia hotovosti

Cestovné príkazy

Automatický výpočet stravného a vreckového, import z Knihy jázd

Kniha jázd
Evidencia jázd, číselník vzdialeností a náhrad

Sklad

Evidencia skladových zásob, prehľady, objednávkový systém

Krátkodobý majetok

Automatická evidencia z účtovníctva

Dlhodobý majetok

Automatický výpočet a zaúčtovanie odpisov

Bez obmedzenia

Počet firiem 1
Počet účtovníctiev 1

Počet používateľov 1+1 účtovník

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

všetky doklady aj oskenované a elektronicky archivované.

Fakturácia
Faktúry, Objednávky, Dodacie listy, Jazdy, Cestovné príkazy.

-Doťahovanie partnerov z databázy firiem

-Overovanie IČ DPH
-Vždy aktuálny kurzový lístok
-Exporty a importy z/do registračnej pokladnice
-Import bankových výpisov
-Zobrazovanie odvodovej kalkulačky

Paušálne výdavky
Evidencia príjmov, Pohľadávky

Účtovníctvo
Jednoduché účt., Daňová evidencia, Pohľadávky, Záväzky, Majetok.

Priamo v účtovnom doklade pridáme prílohu - originál dokumentu. Nestrácate drahocenný čas hľadaním v šanónoch, doklad máte zálohovaný v elektronickej podobe priamo v účtovníctve. 

Daňové priznania
DPFO B, DPMV, Sprievodca vyplnením DP, DPFO A (v zostave MAXI)

DPH
Evidencia DPH, Daňové priznanie, Kontrolný a Súhrnný výkaz

Sklad
Skladové hospodárstvo, Registračné pokladnice

Firmy 1

Počet účtovníctiev 1+1 účtovník

MZDY:

 všetky doklady oskenované a aj elektronicky archivované:

Personalistika

Údaje o zamestnancoch, podklady pre výpočet miezd

Výpočet miezd
Automatické výpočty miezd, odmien a ich rozúčtovanie.

Exporty do inštitúcií
Všetky zákonom stanovené zostavy a výkazy, prevodné príkazy pre vybrané banky.

Import dochádzky
Automatické pridanie zložiek mzdy súvisiacich s dochádzkou.

MyJob
Zabezpečená komunikácia medzi mzdármi, zamestnancami a majiteľmi firiem.

Počet používateľov
Počet inštalácií, nastavenie prístupových práv.

1 +1 účtovník

Kalkulačky

Mzdová kalkulačka, dovolenková kalkulačka, kalkulačka stravných lístkov.

Plán dovoleniek
Evidencia plánovanej dovolenky u zamestnancov.

Hromadné funkcie
Zrýchlenie práce s hromadnými zmenami v programe.

Pripomienkovač
Pripomenutie dôležitých povinností a výročí.

Štatistické výkazy
Automatické vyplnenie editovateľných výkazov.

Editovateľné tlačové zostavy
Viac ako 200 tlačových zostáv a výkazov, ktoré môžete tlačiť a exportovať.

Vlastné zložky mzdy
Vlastné zložky mzdy pre zjednodušenie mzdovej agendy.

Evidencia školení a pracovných prostriedkov
Prehľady o školeniach a pracovných prostriedkoch pre jednotlivých zamestnancov.