Všetko pre vaše úspešné podnikanie

Vyplňte fakturačné údaje v zálohovej faktúre vo formulári nižšie. Vypočítate si v ňom počet Vašich dokladov 

a výslednú sumu za účtovníctvo.  
Získajte 10% zľavu na prvý mesiac, alebo kvartál. 
(Kód na uplatnenie zľavy - napíšte zlava). 
Stiahnite si plnú moc a pošlite ju podpísanú emailom na danemipel@gmail.com
Návrh zmluvy o spracovaní účtovníctva Vám príde ihneď po vystavení zálohovej faktúry do emailu.

Stiahnite si plnú moc, vyplňte a pošlite nám ju podpísanú. Vyplníme za Vás elektronické formuláre na portáli Finančnej správy.

Čím sa zaoberáme

Podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo, paušálne výdavky.

Daňové priznanie DPH aj kontrolný výkaz za Vás vytvoríme automaticky a správne. Šikovné kontroly účtovníctva a skladu nás vopred upozornia na možné chyby.

Na vedenie podvojného účtovníctva nepotrebujeme náročný a zložitý systém. 

Daňové priznania

Spoľahnite sa na vždy aktuálne tlačivá a načas zapracovanú legislatívu pre daňové priznania.

Automatické naplnenie údajov

Do daňových priznaní Vám načítame údaje priamo z účtovníctva alebo číselníka áut. Upozorňujúce kontroly na nesprávne alebo chýbajúce údaje nám dopomôžu k správnym výsledkom.

Zaúčtovanie dane

Jedným tlačidlom z daňového priznania si zaúčtujeme daň alebo daňovú licenciu priamo do účtovníctva.

Elektronické odoslanie priznaní

Daňové priznania otvoríme v aplikácii eDANE. Podávame priznania cez portál Finančnej správy. 

Poznámky pre všetky typy účtovných jednotiek

V účtovníctve vyplníme poznámky pre všetky veľkostné skupiny - mikro, malú, veľkú účtovnú jednotku ako aj pre neziskové organizácie. Môžeme si ich vytlačiť celé alebo len vyplnené časti, uložiť do pdf formátu a priložiť ako prílohu na stránke FR SR.  

Personalistika a výpočet miezd, daňové priznania fyzických osôb.

Hravo zvládneme výpočet miezd Vašich zamestnancov, ako aj spracovanie odmien pre všetky typy pracovných pomerov (dohodárov, štatutárov a spoločníkov). O každom zamestnancovi môžeme viesť podrobnú a prehľadnú evidenciu.

Oceníte vyše 200 výstupných zostáv a výkazov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na Daňový úrad. 

V našom programe máme desiatky praktických funkcií, ktoré uľahčujú každodennú prácu: mzdová a dovolenková kalkulačka, rozúčtovanie miezd na strediská a zákazky, pripomienkovač, hromadné úpravy údajov, prepojenie na dochádzkový systém alebo exporty do účtovníctva.

Vypočítame Vám mzdy podľa zákonníka práce aj podľa zákona o verejnom záujme (napríklad pre školy a obecné úrady). 

Cenník za položku

Aj online účtovníctvo. Mesačné uzávierky a reporty vždy k 10-mu v mesiaci.

Bezkonkurenčná cena za účtovníctvo.

Vypracovanie daňových priznaní, inventarizácia a iné závierkové práce sú už v cene.

0,50€/1 položka

Výpočet mzdy za jedného pracovníka

výpočet, odvody, zostavy

10€/mesačne

Paušálne výdavky fyzická osoba

• účtovné poradenstvo
• účtovná závierka a daňové priznanie v cene 

30€/rok