Objavte pre vás ten najlepší plán

Fixné mesačné ceny

Radi robíme veci jednoduché. Vďaka pevnej predbežnej mesačnej fakturácii za služby mesačného vedenia účtovníctva nebudete mať žiadne nepríjemné prekvapenia týkajúce sa fakturácie a môžete si zvoliť plán, ktorý sa ideálne hodí pre váš rozpočet a vaše podnikanie.

PODNIKATEĽ

239 EUR 

 • Zahŕňa rýchle prehľady online
 • Až 3 bankové a kreditné karty
 • Párovanie faktúr v banke denne
 • Finančné výkazy
 • Až 200 transakcií

DOPLNKY 

Mzdy: 

Pridajte mzdu za 85,00 eur mesačne (zahŕňa 5 zamestnancov)

DPH: 

Pridajte sledovanie a registráciu dane z pridanej hodnoty za 75,00 eur mesačne.

Inventár: Pridajte sledovanie inventára za 149,00 eur mesačne. Až 50 kusov.

Nákup a predaj: Pridajte pohľadávky a účty splatné za 99,00 eur mesačne. Až 50 faktúr a prevodných príkazov.

V cene je okrem iného zahrnuté:

Import odberateľských faktúr z Pohody, Super faktúry, MRP, Omegy alebo vystavovanie odberateľských faktúr

Adresár a kontakty neobmedzene
Fakturácia a evidencia úhrad
Vystavené faktúry a evidencia úhrad
Vzhľad a jazyk faktúry
Odoslanie faktúry odkazom
Kontrola platiteľov DPH
Našepkávač firiem v SR
Práca s cudzími menami
Nastavenie počtu desatinných miest
Cenník
Evidencia cenníkových položiek
Našepkávač položiek do faktúr
História e-mailov
Notifikácie
Rozšírená fakturácia
Prijaté faktúry a evidencia nákladov
Zálohové faktúry a dobropisy
Mobilná aplikácia
eKasa aplikácia ProfiÚčtenka
Vlastné logo a farebné schémy
Export zoznamov
Štítkovanie dokladov
Prehľad predaja
Sklad a evidencia zásob
Viac číselných radov
Prílohy dokladov
Banka a pokladnica
Evidencia príjmov a výdajov
Automatické párovanie platieb
Automatické poďakovanie za úhradu
Automatické upomienky
Viac bankových účtov
Doklady na úhradu
Predajky a interné doklady
Cenové ponuky
Pravidelné faktúry
Zdieľanie dát s inými aplikáciami (API) 

STREDNÁ FIRMA

449 EUR

 • Zahŕňa rýchle prehľady online
 • Až 6 bankových a kreditných kariet
 • Párovanie faktúr v banke denne
 • Finančné výkazy
 • Až 600 transakcií

DOPLNKY 

Mzdy: 

Pridajte mzdu za 159,00 eur mesačne (zahŕňa 15 zamestnancov)

DPH: 

Pridajte sledovanie a registráciu dane z pridanej hodnoty za 75,00 eur mesačne.

Inventár: 

Pridajte sledovanie inventára za 250,00 eur mesačne. Až 300 kusov.

Nákup a predaj: 

Pridajte pohľadávky a účty splatné za 169,00 eur mesačne. Až 250 faktúr a prevodných príkazov.

V cene je okrem iného zahrnuté:

Import odberateľských faktúr z Pohody, Super faktúry, MRP, Omegy alebo vystavovanie odberateľských faktúr

Adresár a kontakty neobmedzene
Fakturácia a evidencia úhrad
Vystavené faktúry a evidencia úhrad
Vzhľad a jazyk faktúry
Odoslanie faktúry odkazom
Kontrola platiteľov DPH
Našepkávač firiem v SR
Práca s cudzími menami
Nastavenie počtu desatinných miest
Cenník
Evidencia cenníkových položiek
Našepkávač položiek do faktúr
História e-mailov
Notifikácie
Rozšírená fakturácia
Prijaté faktúry a evidencia nákladov
Zálohové faktúry a dobropisy
Mobilná aplikácia
eKasa aplikácia ProfiÚčtenka
Vlastné logo a farebné schémy
Export zoznamov
Štítkovanie dokladov
Prehľad predaja
Sklad a evidencia zásob
Viac číselných radov
Prílohy dokladov
Banka a pokladnica
Evidencia príjmov a výdajov
Automatické párovanie platieb
Automatické poďakovanie za úhradu
Automatické upomienky
Viac bankových účtov
Doklady na úhradu
Predajky a interné doklady
Cenové ponuky
Pravidelné faktúry
Zdieľanie dát s inými apli
káciami (API) 

VEĽKÁ FIRMA

1.199 EUR

 • Zahŕňa rýchle prehľady online
 • Až 6 bankových a kreditných kariet
 • Párovanie faktúr v banke denne
 • Finančné výkazy
 • Až 1.000 transakcií

 DOPLNKY

Mzdy

Pridajte mzdu za 239,00 eur mesačne (zahŕňa 50 zamestnancov)

DPH: 

Pridajte sledovanie a registráciu dane z pridanej hodnoty za 75,00 eur mesačne.

Inventár: 

Pridajte sledovanie inventára za 500,00 eur mesačne. Až 1 000 kusov.

Nákup a predaj: 

Pridajte pohľadávky a účty splatné za 219,00 eur mesačne. Až 500 faktúr a prevodných účtov.

V cene je okrem iného zahrnuté:

Import odberateľských faktúr z Pohody, Super faktúry, MRP, Omegy alebo vystavovanie odberateľských faktúr

Adresár a kontakty neobmedzene
Fakturácia a evidencia úhrad
Vystavené faktúry a evidencia úhrad
Vzhľad a jazyk faktúry
Odoslanie faktúry odkazom
Kontrola platiteľov DPH
Našepkávač firiem v SR
Práca s cudzími menami
Nastavenie počtu desatinných miest
Cenník
Evidencia cenníkových položiek
Našepkávač položiek do faktúr
História e-mailov
Notifikácie
Rozšírená fakturácia
Prijaté faktúry a evidencia nákladov
Zálohové faktúry a dobropisy
Mobilná aplikácia
eKasa aplikácia ProfiÚčtenka
Vlastné logo a farebné schémy
Export zoznamov
Štítkovanie dokladov
Prehľad predaja
Sklad a evidencia zásob
Viac číselných radov
Prílohy dokladov
Banka a pokladnica
Evidencia príjmov a výdajov
Automatické párovanie platieb
Automatické poďakovanie za úhradu
Automatické upomienky
Viac bankových účtov
Doklady na úhradu
Predajky a interné doklady
Cenové ponuky
Pravidelné faktúry
Zdieľanie dát s inými aplikáciami (API) 

Dane Mipel

Prievozská 1, 821 09 Bratislava

zastávka Novohradská, 

oproti čerpacej stanici Slovnaft

+421 948 745 454

danemipel@gmail.com

Sme odhodlaní zoznámiť sa s vami, vašimi cieľmi a daňovou históriou na osobnej úrovni a vyvinúť riešenia, ktoré vyhovujú vašim špecifickým potrebám. Celoročným prístupom sa pozeráme na celkový obraz, takže máte informácie a zdroje, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli robiť najlepšie rozhodnutia pre svoje finančné ciele. 

Online účtovníctvo - celá Slovenská republika. Môžete nám doklady posielať cez internet, poštovým kuriérom z hociktorého mesta, alebo štátu.

Príprava vlastného daňového priznania k dani z príjmu vám môže priniesť viac otázok ako odpovedí. Naši odborníci vám pomôžu pri identifikácii nových príležitostí na úsporu daní a zaistia, aby sa vaše dane vypočítali správne.

Používame programy OMEGA, MRP, ALFA, OLYMP, VEMA, ASSECO SPIN, či rôzne iné cloudové účtovné programy.

Grafické znázornenie Vášho hospodárenia. Možnosť fakturácie s Vaším logom Vašim odberateľom.

Zaúčtované doklady podľa dohody zasielame naspäť na Vašu adresu, aj v ten istý deň po zaúčtovaní. Na všetkých dokladoch budú pripevnené"tzv" košieľky s informáciou o zaúčtovaní účtovného prípadu, poradového čísla v účtovnom denníku, o zaúčtovanej sume, účtoch na ktorých bol prípad zaúčtovaný, dátume zaúčtovania a podobne. K tomu vytlačené saldokontá, knihy faktúr, pokladničná kniha, zoznam interných dokladov, zoznam zaúčtovania bankového výpisu.

Ako postúpiť celkové vedenie 

účtovníctva novému účtovníkovi? 

My to vybavíme za Vás.

Vedenie účtovníctva je pomerne zložité a zaberá dosť času, a preto ho podnikatelia často zveria do rúk účtovným firmám. Pre jeho postúpenie je potrebné dodať:

 • hlavnú účtovnú knihu,
 • účtovné závierky,
 • účtovné denníky,
 • vnútorné účtovné smernice a účtový rozvrh,
 • inventarizácie súvahových a podsúvahových účtov,
 • inventúrny zoznam majetku, drobný majetok, zásoby, tovar, materiál a hotovosť v pokladni,
 • zostatky na účtoch za uplynulé účtovné obdobia,
 • knihu záväzkov a pohľadávok,
 • obraty výsledkových účtov a účtovné doklady rozpracovaného účtovného obdobia (pri prevzatí uprostred zdaňovacieho obdobia),
 • a tiež daňové priznania z minulých rokov.

Ako by malo prebehnúť predanie dokumentov? Urobíme Vám protokol.

Predanie dokumentov k vedeniu ktorejkoľvek účtovnej agendy by malo byť zdokumentované pomocou predávajúcej listiny, kde bude zoznam všetkých predaných podkladov. Pred podpisom si listinu skontrolujte, aby ste zabránili vzniku neskorších nedorozumení. Dobre vypracovaný dokument vás ochráni pred rizikom, že ste nejaké materiály nedodali.

Nekvalitný účtovník bude pri predávaní účtovníctva robiť problémy. Neodovzdá späť doklady, nebudú k dispozícii zálohy dát, nebude spolupracovať s novým účtovníkom. Nekvalitný účtovník nie je poistený a náhradu za škody, ktoré priamo spôsobí, z neho nevymôžete. Nekvalitný účtovník nepripustí, že niekde urobil chybu a je dosť možné, že neprehltne váš odchod, a bude vám ho chcieť "osladiť".

Je dobré prebrať, či nový účtovník je poistený a ako bude vyzerať zmluva o poskytnutí služby, ktorú s vami bude uzatvárať. Kvalitný účtovník nemá problém jasne a záväzne definovať, akým spôsobom bude prebiehať  súčinnosť pri predávaní účtovníctva v prípade ukončenia spolupráce.

Nekvalitný účtovník sa opýta iba na počet dokladov a počet daňových priznaní. Ujasní si cenníkové položky a viac ho nič nezaujíma. Pravdepodobne bude patriť k lacným. Dobrý účtovník sa opýta na podrobnosti a vaše doterajšie skúsenosti, požiadavky, navrhuje vám proaktívne možnosti, ako účtovníctvo viesť. A je drahší. Skvelý účtovník ponúkne i ďalšie služby. Sledovanie termínov platieb, upomienky neplatičov. Akýsi presah do činností, ktoré vo veľkých firmách vykonávajú podnikoví ekonómovia. Cena za spracovanie účtovníctva bude pravdepodobne štandardná, ale priplatíte si za doplnkové služby.