content_copyĽudia majú tendenciu zmyslieť si na účtovníka, s ktorým komunikujú, iba počas daňovej sezóny.

Komunikácia počas celého roka pomôže plánovať budúcnosť a zabrániť daňovým prekvapeniam.


Mzdové správy
Odporúčania vnútornej kontroly
Ceny a obsah nákladov
Prognóza peňažných tokov
Finančné správy a analýza
Rozpočtová pomoc

Vaše podnikanie je vašou vášňou. Ste inovatívny, motivovaný a oddaný vodca, ale každodenné starosti so správou vášho účtovníctva a financií vás brzdia. Pokiaľ ide o vaše peniaze, potrebujete partnera, ktorý dokáže premeniť údaje na informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli robiť strategické rozhodnutia, ktoré vedú k udržateľnosti, rastu a nakoniec k úspechu.

Základné účtovné knihy sú obmedzujúce a neposkytujú žiadny strategický prehľad. Tradičné účtovnícke firmy sú zastarané a drahé. Nie ste pripravení na interného účtovníka, CPA alebo finančného riaditeľa na plný úväzok.

Nechajte Dane Mipel byť vašim dôveryhodným účtovníkom a obchodným poradcom, ktorý vám pomôže dosiahnuť váš potenciál.  

Daňové priznania k dani z príjmu právnických osôb sú zložité a majú veľa pohyblivých častí, takže dbáme o to, aby bolo zahrnuté každé jedno euro, ktoré miniete. Viac ako len príprave vašich firemných kníh na výpočet dani, venujeme čas tomu, aby sme vás ako majiteľa firmy upozornili na najlepší spôsob prevádzkovania vášho podnikania s cieľom zabezpečiť optimálne výsledky na konci roka. Spoločne pracujeme na vytvorení systému, ktorý pracuje pre vás, a zároveň vás prevedieme krokmi, keď bude vaše podnikanie rásť a vaše potreby sa môžu meniť. 

Daňové priznanie Právnických osôb + Uzávierka vrátanie výkazov a príloh + inventarizácia, plná moc na podanie ihneď do emailu so zaúčtovaním do 40 zápisov. Import Vašich dát do účtovného systému MRP.

99,00€ 

Daňové priznanie fyzických osôb (živnosť)  vrátane všetkých výkazov + peňažný denník do 30 zápisov. denník ihneď spracovaný a zaslaný do emailu v pdf, plná moc na podanie ihneď do emailu. Import Vašich dát do účtovného systému MRP. Nad 30 zápisov je účtovaná sadzba 0,50 za 1 riadok v účtovnom denníku. Garancia bezchybného účtovania, pokuty znášame my. 35 ročná prax.

Vrátane prehľadov a inventarizácie

49,00€

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy, DPH

Vrátane vytlačenia do šanónu a elektronického archivovania dokladov do 30 zápisov mesačne a miezd 1 zamestnanca. Nad 30 zápisov je účtovaná sadzba 0,50 za 1 riadok v účtovnom denníku. Garancia bezchybného účtovania, pokuty znášame my. 35 ročná prax. Mesačná analýza do emailu.

Import Vašich dát do účtovného systému MRP.

49,00€

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Dane Mipel, Jana Zachová

Prievozská 1, 821 09 Bratislava

zastávka Novohradská: trolejbusy 201,208,212,202, autobusy 70, 68,96,50.

oproti čerpacej stanici Slovnaft, oproti zbúranému APOLLO BUSINESS CENTRU

+421 948 745 454

danemipel@gmail.com