Objavte pre vás ten najlepší plán-ročne usporte minimálne 360€

Radi robíme veci jednoduché. Vďaka pevnej mesačnej fakturácii za služby mesačného vedenia účtovníctva nebudete mať žiadne nepríjemné prekvapenia týkajúce sa fakturácie a môžete si zvoliť plán, ktorý sa ideálne hodí pre váš rozpočet a vaše podnikanie. Máme najlepšie ceny v Bratislave.

ZAČÍNAME

49,99€ mesačne do 50 položiek

Ročná úspora  od 360€ do  600€ 

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu už od 49,99 € mesačne za komplexné spracovanie účtovníctva. Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne do 50 účtovných položiek mesačne. Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad alebo položka výpisu z bankového účtu.

Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie knihy daňových dokladov
 7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 8. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 9. vedenie pokladničnej knihy
 10. štandardné výstupy z účtovného programu MRP, Olymp.

V cene za vedenie podvojného účtovníctva máte garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy (s výnimkou vypracovania ročného daňového priznania), ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

Pri zakúpení cez eshop 50% zľava 1.mesiac

RASTIEME

99,99€ mesačne do 100 položiek

Ročná úspora od 600€ do 1.200€ 

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu už od 99,99 € mesačne za komplexné spracovanie účtovníctva. Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne 51-100 účtovných položiek mesačne. Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad alebo položka výpisu z bankového účtu.

Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie knihy daňových dokladov
 7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 8. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 9. vedenie pokladničnej knihy
 10. štandardné výstupy z účtovného programu MRP, Oymp.

V cene za vedenie podvojného účtovníctva máte garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy (s výnimkou vypracovania ročného daňového priznania), ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

Pri zakúpení cez eshop 50% zľava 1.mesiac 

VLÁDNEME

159,99€ mesačne do 200 položiek

Ročná úspora od 1.200€ do 2.400€ 

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu už od 159,99 € mesačne za komplexné spracovanie účtovníctva. Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne 101-200 účtovných položiek mesačne. Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad alebo položka výpisu z bankového účtu.

Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie knihy daňových dokladov
 7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 8. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 9. vedenie pokladničnej knihy
 10. štandardné výstupy z účtovného programu MRP, Olymp.

V cene za vedenie podvojného účtovníctva máte garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy (s výnimkou vypracovania ročného daňového priznania), ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

Pri zakúpení cez eshop 50% zľava 1.mesiac 

Po vyplnení údajov obdržíte v obálke plnú moc na Finančnú správu a do poisťovní s návrhom zmluvy o Vedení účtovníctva.

1.Doručíte nám doklady

Účtovné podklady môžete zaslať naskenované bez nutnosti osobných stretnutí a časových strát. V prípade nejasností, odkomunikujeme nejasné. Doklady môžete nahrávať do idokladu.sk, odkiaľ si ich sami stiahneme. 

Naša adresa: Jana Zachová, MIPEL spol. s r.o., Prievozská 1, 821 09 Bratislava, 

telefón: +421 948 745 454, email: danemipel@danemipel.sk

2. Kontrola dokladov

Prijali sme účtovné podklady. Tieto teraz podrobne analyzujeme pre formálne aj vecné náležitosti, daňovo uznateľné položky a podklady k DPH.

3. Zaúčtovanie a založenie

Analyzované podklady založíme a následne zaúčtujeme jednotlivé účtovné položky a vedieme pri tom aj pomocné evidencie pre prípady kontrol.

4. Výkazy a hlásenia

Po zaúčtovaní vypracujeme účtovné výkazy a daňové hlásenia, ktoré prejdú najprv našou kontrolou a následne si ich aj s vami spoločne odsúhlasíme.

5. Komunikácia s daňovým úradom

Výkazy a potrebné hlásenia zašleme na daňový úrad za vás. Vám pošleme prehľady o hospodárení vašej spoločnosti.

6. Dohliadneme na vaše povinnosti

Konateľov spoločnosti vždy upozorníme na ich zákonné povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z povahy ich podnikania v rôznych situáciách.


Účtovníctvo cenník platný k 1.12.2020

telefón: +421 948 745 454, email: danemipel@danemipel.sk

Praktické príklady z účtovníctva objednajte u nás v eshope

Trvanie 1 hodina v účtovných programoch Olymp, MRP, Vema, Idoklad v sídle našej firmy.

22,50€

Účtovné poradenstvo - hodina objednajte u nás v eshope

22,50€

Položky v denníku - Podvojné účtovníctvo cena

0,60€

Jednorázové spracovanie účtovníctva 

Položka 1 kus v denníku účtovnícka práca

1,30€

Uzávierka PO a daňové priznanie vrátanie výkazov a príloh vedenie účtovníctva cena

8% z ročnej platby

Prevodný príkaz k splatným faktúram

1 krát týždenne

10,00€

Fyzický doklad

0,60€

DPFO 

Vrátane prehľadov

49,00€

Mzdy prihlásenie/odhlásenie firmy 

Za 1 úkon

10,00€

Mzdy 1-3 zamestnanci

Za jedného

7,90€

Mzdy od 4 zamestnancov     

Za jedného

6,50€

Vyúčtovanie závislá činnosť   

9,00€

Vyúčtovanie zrážková daň     

9,00€

 Ročné vyúčtovanie zamestnanca     

9,00€

 Priznanie DPH     

5,00€

Súhrnný výkaz DPH

5,00€

Registrácia spoločnosti na DPH

150,00€

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH

Napríklad z prijatej služby BOLT, a pod.

5,00€

Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) 

180,00€

Daň z MV 1-4 auta

1 auto

9,00€

Daň z MV 5 a viac

1 auto

7,50€

Zastupovanie na úradoch

Hodina

22,50€

Podklady pre banky      

Hodina

22,50€

Štatistické výkazy mesačné

20,00€

Štatistické výkazy kvartálne

25,00€

Štatistické výkazy ročné

30,00€

Zasielanie výkazu pre OR, ZL, RZ     

7,50€

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

50,00€

Výročná správa

100,00€

Žiadosti o príspevok koronavírus

25,00€

Príprava dokladov pre účtovníka v mobilnej aplikácii idoklad.sk

Mnoho firiem nevie ako má odovzdávať doklady pre účtovníka. Ponúkame Vám službu Príprava dokladov pre účtovníka. 

Bezproblémová evidencia nákladov

Získajte kompletný prehľad o nákladoch rýchlo, jednoducho a pohodlne. Uvidíte, koľko platíte ktorému dodávateľovi aj aký máte zisk. A to všetko v mobile.

Spracovanie účtovníctva a priznania k DPH

Účtovník ani vy nič neprepisujete a nestrácate čas. Priznanie k DPH pripravíme za pár minút. DPH zostavy vidíte okamžite v mobile, tablete, či v počítači.

Archivácia originálov prijatých dokladov

Zoskenujeme akýkoľvek prijatý doklad o pošleme ho do iDokladu, ktorý je v cene za túto službu. Zbavíme Vás papierovej evidencie a ľahko udržíte vo všetkom poriadok.

Napojenie na účtovníka

Dáta z iDokladu načítajú všetky rozšírené programy pre vedenie účtovníctva.

Prehľadné vyhodnotenie nákladov

Zobrazte si vývoj nákladov a okamžite zistite, kde míňate príliš, a kde sa dá ešte ušetriť. Náklady vyhodnotíte hneď niekoľkými zostavami.

Dane Mipel, Jana Zachová

Prievozská 1, 821 09 Bratislava

zastávka Novohradská, 

oproti čerpacej stanici Slovnaft

+421 948 745 454

danemipel@danemipel.sk