Odborná literatúra

ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ PRE ELEKTRIKÁROV V PRIESTOROCH S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

cena 10,00 Eur

kúpiť

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo aktuálnych informácií a prehľadne ich poskytnúť pracovníkom, ktorí pracujú v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár, prachov a výbušnín. Knižka je vhodným študijným pod-kladom pre pracovníkov k získaniu odbornej elektrotechnickej spôsobilosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ako aj pre projektantov a revíznych technikov pracujúcich v tejto oblasti. Obsahuje dostatok názorných obrázkov a fotografií pre ľahšie pochopenie danej problematiky ako aj praktické ukážky označovania elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Svoje vedomosti si môžu elektrotechnici overiť v závere knižky na množstve predložených testov. Táto knižka je vhodným materiálom pre udržiavanie si odbornej spôsobilosti pri činnostiach na elektrických zariadeniach v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Ján Meravý · Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2015

cena 10,00 Eur

kúpiť

Obsah:

1. Úvod

2. Všeobecné definície

3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov

4. Rozdelenie rozvádzačov

5. Druhy rozvodných zariadení

6. Umiestnenie rozvádzačov

7. Údaje o rozvádzači

8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača

9. Skúšanie rozvádzačov

10. Technická dokumentácia

11. Praktické prípady vyhotovenia rozvádzačov v rodinných domoch a bytoch

12. Prehľad platných technických predpisov a noriem pre výrobu rozvádzačov

Refundo.sk