Oprava analytického účtu 365 v programe MRP

Analytická evidencia (analytické účty) predstavuje v sústave podvojného účtovníctva súčasť tzv. účtového rozvrhu, ktorý obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu.  

Naučte sa v programe MRP opraviť analytický účet krok za krokom.

Po uhradení Vám zašleme jednoduchý videonávod na Vašu adresu do Vašej schránky (nemusíte chodiť na poštu) na USB kľúči, ktorý si doma pohodlne spustíte na Vašom PC s účtovnými novinkami v PDF formáte.

20,00 €