Správne vypočítané dane pre vaše úspešné podnikanie

Čím sa zaoberáme

Vedenie účtovníctva

Pohodlné spracovanie účtovníctva, fakturácie, DPH, skladu a maloobchodného predaja v Bratislave.

Vždy aktuálna legislatíva načas zapracovaná do účtovníctva

Pokročilé funkcie a kontroly nám umožnia sledovať stav Vašej firmy rýchlejšie, presnejšie a bez zbytočných chýb.

Naše služby sú kvalitné a odborné, vyvarujete sa tak budúcim nákladom, ktoré vznikajú pri neodbornom vedení účtovníctva 

Za naše služby ručíme natoľko, že v prípade kontroly daňovým úradom, sociálnou alebo zdravotnou poisťovňou vás zastúpime alebo na kontrolu pôjdeme s vami. 

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Zabezpečenie účtovných služieb pre živnostníkov. Príprava ročných účtovných závierok. 

Správne nastavenie vášho biznisu z hľadiska daní a účtovníctva. Daňová optimalizácia v rámci legislatívnych možností. 

Mzdy a personalistika

 Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka v Bratislave. Nie je pri tom dôležité, či je pracovník zamestnaný na trvalý pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Mzdy a personálna agenda sú jednou z dôležitých náplní práce našej firmy. Samozrejme, že personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných účtovných služieb, ale mzdovú agendu a personalistiku vedieme aj samostatne. 

Výpočet všetkých daní

Aktuálna legislatíva je zapracovaná do automatických účtovaní a predkontácií pre rýchle evidovanie všetkých účtových prípadov. Kontrola správnosti dokladov.

Programová kontrola správnosti zaúčtovaných dokladov, ktorá nás upozorní aj na chýbajúce alebo nesprávne zadané povinné údaje.

Samotné naplnenie výkazov údajmi z účtovníctva a exporty pre daňový úrad je pre nás hračkou. Výkazy vytvoríme ku ktorémukoľvek účtovnému obdobiu.

Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, fyzických osôb, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností. Zabezpečenie komunikácie s daňovým úradom. 

Platba pomocou PayPal

Vyplňte fakturačné údaje v zálohovej faktúre vo formulári nižšie. Vypočítate si v ňom počet Vašich dokladov a výslednú sumu za účtovníctvo. Získajte 10% zľavu na prvý mesiac, alebo kvartál. (Kód na uplatnenie zľavy - napíšte  zlava). Návrh zmluvy o spracovaní účtovníctva Vám príde ihneď po vystavení zálohovej faktúry do emailu.

Referencie

 spokojných zákazníkov

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. poskytuje svojim klientom kvalitné a inovatívne služby v nasledujúcich oblastiach:

Povolenia od miestnych úradov, Štúdie FEED, Projektová/Inžinierska činnosť, Riadenie projektov, Obstarávanie, Riadenie výstavby

IBBAC, a.s.

Mladá a dynamická spoločnosť zaoberajúca sa službami v oblasti Automotive. Poradenstvo v oblasti internej logistiky , optimalizácie výrobných procesov, digital factory concept,obalové hospodárstvo,CAD design.