Dane vždy načas, dodržiavame všetky termíny. Upozorňovanie na mínusovú pokladňu, na veľký zisk alebo stratu. Upozorňovanie na nedoplatky zdravotného a sociálneho poistného-saldokontá vygenerované priamo z poisťovní do mailu.

Pokuty znášame my - v zmluve zakotvené. Najlacnejšie účtovníctvo - "tzv" ľudové ceny. Pre doklady v Bratislave si radi prídeme.

Financie a ochota: 

Externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec. Nezaberáme miesto vo Vašich priestoroch, nepotrebujeme stôl, stoličku, počítač. Nemáte problém s odstupným, PN, prípadne neochotou zamestnancov.

Aktuálny softvér:

 Nemusíte platiť nemalé finančné prostriedky za nákup a aktualizáciu softvéru.

Osobný prístup: 
Celú agendu Vašej spoločnosti
spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o Vašej spoločnosti, vyfakturovaných a prijatých platbách, priebežnej výške základu dane, výške DPH v danom kvartáli, a preto Vám vie poskytnúť poradenstvo v reálnom čase. Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov je už zahrnutá v cene nášho základného paušálu.

Poistenie: 
Naša spoločnosť je riadne poistená do výšky 50.000,- eur za prípadné škody spôsobené pri výkone našej činnosti. V prípade pokuty, vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme a následne žiadame poisťovňu o plnenie. Dôležité - od vzniku našej spoločnosti nenastala situácia, na základe ktorej by sme boli nútení poistné plnenie využiť.

Referencie

Disponujeme s referenciami viac ako 40 spoločností, ktoré pôsobia v rozličných oblastiach podnikania.

Špecializácia

Sústreďujeme sa najmä na podvojné účtovníctvo menších spoločností, ktoré sú platcami DPH, s maximálne 20 zamestnancami a obratom do 50 mil. eur. V portfóliu našich klientov sú i klienti, ktorí nie sú platcami DPH. Poskytujeme aj rôzne BOZP tlačivá zdarma.

Odbornosť

Naša spoločnosť disponuje internými zamestnancami, kde každý z nich sa môže sústrediť na určitú oblasť účtovníctva, resp. daní. Danú odbornosť pri samostatnom vedení účtovníctva, prípadne jednom, dvoch interných zamestnancoch, nikdy nedosiahnete. Okrem interných zamestnancov, ktorí majú zodpovedajúcu 30 a viacročnú prax, spolupracujeme pri riešení individuálnych problémov s externými audítormi a daňovými poradcami 

Individuálna cenová ponuka: 
Každá oblasť podnikania je špecifická nie len svojim know-how, ale taktiež spôsobom účtovania. I keď uvádzame orientačný cenník, konkrétne sumy sú vždy určené individuálne. Účtovníctvo sro je našou srdcovkou.

Berieme Vás ako partnera: 
Našou reálnou snahou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov za platenie našich služieb. A preto spoluprácou a odporúčaním našich služieb môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.

Vedenie účtovníctva

Pohodlné spracovanie účtovníctva, fakturácie, DPH (mesačne, kvartálne, opravy-dodatočné priznania), skladu a maloobchodného predaja.

Vždy aktuálna legislatíva načas zapracovaná do účtovníctva

Pokročilé funkcie a kontroly nám umožnia sledovať stav Vašej firmy rýchlejšie, presnejšie a bez zbytočných chýb.

Naše služby sú kvalitné a odborné, vyvarujete sa tak budúcim nákladom, ktoré vznikajú pri neodbornom vedení účtovníctva 

Za naše služby ručíme natoľko, že v prípade kontroly daňovým úradom, sociálnou alebo zdravotnou poisťovňou vás zastúpime alebo na kontrolu pôjdeme s vami. 

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy i keď máme vyše 35 ročné skúsenosti vo vedení účtovníctva veľmi veľkých firiem. Účtovníctvo, dane máme v malíčku. 

Mzdy a personalistika

 Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka. Nie je pri tom dôležité, či je pracovník zamestnaný na trvalý pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Mzdy a personálna agenda sú jednou z dôležitých náplní práce našej firmy. Samozrejme, že personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných účtovných služieb, ale mzdovú agendu a personalistiku vedieme aj samostatne. Daňové tlačivá máme v elektronickej podobe.

Výpočet všetkých daní

Aktuálna legislatíva je zapracovaná do automatických účtovaní a predkontácií pre rýchle evidovanie všetkých účtových prípadov. Kontrola správnosti dokladov.

Programová kontrola správnosti zaúčtovaných dokladov, ktorá nás upozorní aj na chýbajúce alebo nesprávne zadané povinné údaje.

Samotné naplnenie výkazov údajmi z účtovníctva a exporty pre daňový úrad je pre nás hračkou. Výkazy vytvoríme ku ktorémukoľvek účtovnému obdobiu.

Príprava DPH, daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, fyzických osôb, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, refundácie DPH zo zahraničia, DPH pre identifikované osoby, zrážkové dane a pod. Zabezpečenie komunikácie s daňovým úradom. 

1.Doručíte nám doklady

Účtovné podklady môžete zaslať naskenované bez nutnosti osobných stretnutí a časových strát. V prípade nejasností, odkomunikujeme nejasné.

2. Kontrola dokladov

Prijali sme účtovné podklady. Tieto teraz podrobne analyzujeme pre formálne aj vecné náležitosti, daňovo uznateľné položky a podklady k DPH.

3. Zaúčtovanie a založenie

Analyzované podklady založíme a následne zaúčtujeme jednotlivé účtovné položky a vedieme pri tom aj pomocné evidencie pre prípady kontrol.

4. Výkazy a hlásenia

Po zaúčtovaní vypracujeme účtovné výkazy a daňové hlásenia, ktoré prejdú najprv našou kontrolou a následne si ich aj s vami spoločne odsúhlasíme.

5. Komunikácia s daňovým úradom

Výkazy a potrebné hlásenia zašleme na daňový úrad za vás. Vám pošleme prehľady o hospodárení vašej spoločnosti.

6. Dohliadneme na vaše povinnosti

Konateľov spoločnosti vždy upozorníme na ich zákonné povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z povahy ich podnikania v rôznych situáciách.

Dane Mipel

Prievozská 1

82109 Bratislava

+421 948 745 454