Blog

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách". Určený je pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie,...

Životné minimum plnoletej fyzickej osoby 214,83 €.Základná (nepostihnuteľná) suma na povinného 214,83 €.Základná (nepostihnuteľná) suma na vyživovanú osobu 53,70 €.Základná suma na povinného - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 90,22 €.Základná suma na vyživ. osobu - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 37,59 €.Dôchodca - Základná suma...

Pred začatím spúšťania reklamy sa podnikateľ musí zaregistrovať na svojom daňovom úrade ako "osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH". Takto registrovaný podnikateľ dostane IČ DPH.Musí podať daňové priznanie k DPH po skončení každého mesiaca, v ktorom prijal službu, na základe ktorej mu vzniká povinnosť platiť DPH. Prijatím služby je aj...